Επέκταση εγγύησης απεριόριστης διάρκειας

Προστατέψτε για πάντα τη Hydromax

  • Προστατέψτε την υδραντλία σας για πάντα.
  • Προστατεύει από δυσλειτουργίες ή αστοχίες του κατασκευαστή.
  • Η εγγύηση ξεκινά την ημέρα παράδοσης.
  • Απαιτείται καταχώριση της υδραντλίας Bathmate.


Περισσότερα Προϊόντα Bathmate

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ

Add to Cart